خبرنگاران ابزار کمکی کنترل تورم

به گزارش مجله استخدام جدید، تهران- خبرنگاران- روزنامه دنیای اقتصاد در مطلبی آورد: یکی از مهم ترین مباحث در اقتصاد کلان بحث لنگر اسمی است. لنگر اسمی در واقع همان ابزار کنترل انتظارات تورمی در یک اقتصاد است. در اقتصادهایی که نظام بانکی سالم ندارد... نرخ بهره کوتاه مدت به تنهایی نمی تواند نقش مهار لنگر اسمی را بازی کند.

خبرنگاران ابزار کمکی کنترل تورم

روزنامه دنیای اقتصاد شنبه 24 آبان یادداشتی به قلم سیدمحمدرضا داودالحسینی و امیر کرمانی منتشر کرد و نوشت: در اقتصادهای توسعه یافته نرخ تورم هدف نقش لنگر اسمی را بازی می کند. به این معنی که عاملان مالی می دانند که در صورت انحراف تورم از تورم هدف بانک مرکزی، بانک مرکزی با تغییر نرخ بهره کوتاه مدت از طریق تاثیر نرخ بهره بر مصرف خانوارها، سرمایه گذاری بنگاه ها و همچنین تقاضای تسهیلات، نرخ تورم را به نرخ تورم هدف بازمی گرداند. در نتیجه انتظارات تورمی عاملان مالی و علی الخصوص فعالان بازار سرمایه در محدوده تورم هدف بانک مرکزی قرار می گیرد. به طور تعیین به دلیل ناترازی بانک ها و کسری بودجه سیستماتیک دولت، راه چاره مهم اقتصادهای توسعه یافته برای کاهش تورم که همان افزایش نرخ بهره به میزانی بیش از انحراف تورم از تورم هدف (قاعده تیلور) است، در شرایط فعلی ایران منجر به تشدید ناترازی های موجود در نظام بانکی و افزایشی کسری بودجه سیستماتیک می شود. البته این امر به معنی عدم تاثیر نرخ بهره بر تورم در کوتاه مدت نیست، بلکه به معنی عدم کفایت استفاده صرف از این ابزار در شرایط فعلی ایران است.

در چنین شرایطی یکی از مهم ترین ابزارهایی که می تواند به کمک نرخ بهره کوتاه مدت بیاید، کنترل مستقیم رشد ترازنامه بانک هاست. در این سیاست بانک مرکزی از طریق کنترل مستقیم رشد ترازنامه بانک ها به صورت مستقیم می تواند رشد نقدینگی را کنترل کند و از این طریق در میان مدت تورم را تحت کنترل درآورد؛ زیرا رشد نقدینگی و تورم در میان مدت رابطه مستقیمی دارند. همچنین با کنترل رشد ترازنامه بانک ها، آحاد مالی به تدریج انتظارات تورمی خود را با نرخ رشد نقدینگی هماهنگ می کنند و می توان از این طریق به تدریج تورم را کاهش داد.

در ادامه به ارائه برخی جزئیات در استفاده از این ابزار که نقش کلیدی در موفقیت آن را ایفا می کند، می پردازیم:

1- بانک مرکزی باید با نظارت مستمر بر میزان رشد مجموع سپرده های هر بانک (شامل سپرده های دیداری و غیردیداری) به اعمال محدودیت بر بانک هایی بپردازد که میزان رشد سپرده هایشان بیش از حداکثر رشد مجاز ماهانه است.

2- ابزار اصلی بانک مرکزی برای اعمال این محدودیت نرخ سپرده قانونی است. به طور خاص در صورت رشد بیشتر ترازنامه بانکی از میزان رشد ماهانه مجاز، نرخ سپرده قانونی این بانک در ماه اول به میزان 50 درصدِ تخطی از حداکثر رشد مجاز و در صورت ادامه، در ماه دوم به میزان صددرصدِ تخطی از حداکثر رشد مجاز افزایش می یابد. به عنوان مثال، فرض کنید که یک بانک در یک ماه به میزان پانصد میلیارد تومان از مقدار مجاز تعیین شده برای رشد مجموع سپرده ها تخطی کرده است. ممکن است بانک استدلال کند که این رشد به صورت غیر عمدی و در نتیجه ورود سپرده از بانک های دیگر اتفاق افتاده. مستقل از دلیل این رشد، میزان سپرده قانونی برای آن بانک در ماه اول به میزان 250 میلیارد تومان افزایش می یابد.

3- پیشنهاد می شود که در ابتدا نرخ رشد ماهانه یکسان (مثلا 1.8درصد معادل رشد سالانه 24 درصد) به عنوان حداکثر میزان رشد مجاز تمامی بانک ها انتخاب شود و ایجاد محدودیت بیشتر بر بانک های با ناترازی بیشتر به ماه های آینده و پس از اجرای اولیه این سیاست موکول شود.

4- برای محاسبه رشد ترازنامه، متوسط مقدار کل ترازنامه در ماه اخیر نسبت به متوسط مقدار کل ترازنامه در ماه قبل از آن مقایسه شود. استفاده از متوسط به منظور جلوگیری از دستکاری کوتاه مدت ترازنامه بانک ها در جهت نشان دادن صوری انطباق با محدودیت های بالاست.

5- لازم به ذکر است که اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها تاثیر مستقیم در جلوگیری از شکل گیری رقابت مخرب بین بانک ها در جذب سپرده ها دارد، رقابت مخربی که یکی از دلایل به وجود آمدن ناترازی بانک ها در اوایل دهه 90 بود. همچنین ضروری است که بانک مرکزی در راستای وظایف نظارتی خود از هرگونه توزیع سود موهومی به سپرده ها (سود بیش از درآمد محقق شده دارایی های بانک) جلوگیری کند.

البته کنترل رشد ترازنامه بانک ها بدون هزینه نیست. نتیجه مستقیم ایجاد محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها محدودیت بیشتر در اعطای تسهیلات است. بنابراین ضروری است که همزمان با اعمال محدودیت بر رشد ترازنامه بانک ها ترکیب دارایی های بانک هم به نحوی تغییر کند که اولا میزان تسهیلات اعطایی به بخش های مولد اقتصاد کاهش کمتری را تجربه کند؛ ثانیا، در طی این فرآیند گذار از میزان ناترازی بانک ها کاسته شود. به این منظور پیشنهاد می شود که:

1- از هرگونه وام دهی بانک ها به شرکت های مرتبط با آن بانک ها و دارای ذی نفع مشترک جلوگیری شود.

2- هرگونه وام جدیدی که بیش از صد میلیون تومان است، باید بر پایه وثیقه فیزیکی یا وثیقه دارایی های مالی (شامل سپرده و سهام) باشد. وثیقه می تواند املاک و مستغلات و منابع حاصل از فعالیت های شرکت بر پایه صورت های مالیاتی آنها باشد، منتها هرگونه وثیقه بر پایه چک و سفته فرد یا شرکت باید ممنوع شود.

3- همچنین بانک ها باید ملزم به افزایش تدریجی سهم دارایی های با نقدشوندگی بالا شامل ذخایر نزد بانک مرکزی، پول نقد و اوراق بدهی دولت به 20 درصد ترازنامه شوند. با توجه به اینکه درحال حاضر بانک ها ملزم به نگه داشتن 10 درصد سپرده قانونی و 3 درصد اوراق بدهی دولت هستند، تعیینا پیشنهاد می شود که سهم اوراق بدهی دولت از کل ترازنامه به صورت هفتگی 0.125 درصد افزایش پیدا کند تا در یک بازه حدود یک سال و نیم به میزان 10 درصد پیشنهادی برسد. این سیاست از یک طرف باعث ایجاد تقاضا برای اوراق بدهی دولت می شود و از طرف دیگر باعث می شود بانک ها به اندازه کافی دارایی های نقدشونده و وثیقه در اختیار داشته باشند تا تمام نیازهای کوتاه مدت خود را از طریق فروش اوراق یا وام های بین بانکی با وثیقه انجام دهند و نیازی به استقراض از بانک مرکزی نداشته باشند.

4- همچنین به رغم افزایش فراوان قیمت دارایی های مختلف در دو سال اخیر، معوقات بانکی کاهش چشمگیری نداشته است. با توجه به رشد بی سابقه در قیمت مستغلات و سایر دارایی های مالی ارزش دارایی های بسکمک از بدهکاران کلان به اندازه ای افزایش یافته است که توان بازپرداخت بدهی های خود از طریق واگذاری دارایی هایشان را داشته باشند. در صورت ارزیابی جدی ترازنامه بانک ها با تاکید بر شرایط وام های کلان و دارایی های ثابت اصلی و ارزش یابی میزان ضرر ناشی از معوقات کلان و ساماندهی آنها می توان منابع جدیدی برای تسهیلات دهی بانک ایجاد کرد؛ بدون آنکه میزان رشد ترازنامه بانک تغییری بکند. در واقع این تسهیلات جدید تنها بازتوزیع تسهیلات از بخش غیرمولد به بخش مولد اقتصاد خواهد بود. همچنین این سیاست می تواند بانک ها را از شرایط کفایت سرمایه بد خارج کند. بانک مرکزی از یک طرف و خود بانک ها از طرف دیگر باید از این فرصت برای اصلاح ترازنامه استفاده کنند و گرنه اصلاح نظام بانکی در آینده بسیار پرهزینه تر خواهد بود.

در پایان تاکید می شود که این ابزار جایگزین ابزارهای دیگر برای کاهش تورم نیست، بلکه مکمل ابزارهای دیگر است و در نتیجه اثرگذاری آن تابع میزان موفقیت در اعمال سایر سیاست های کاهش دهنده تورم است. به طور خاص اصلی ترین عوامل برای کاهش تورم فعلی و کاهش پایدار تورم در سال های آینده، توقف فرایند فزاینده کسری بودجه و تامین مالی باقیمانده کسری بودجه از طریق انتشار اوراق است. اتخاذ سیاست تجاری و ارزی صحیح و استفاده درست از نرخ بهره کوتاه مدت نیز در رده بعدی مهم ترین ابزارها برای کاهش پایدار تورم هستند. اما استفاده درست از کنترل رشد ترازنامه بانک ها و توجه همزمان به الزامات آن بر هر دو طرف ترازنامه بانک ها به مرور زمان منجر به سالم سازی ترازنامه بانک ها و در گام بعدی منجر به توانایی بانک مرکزی برای استفاده از نرخ بهره به عنوان ابزار اصلی در کنترل تورم می شود.

در واقع ابزار کنترل مقداری ترازنامه بانک ها تنها ابزاری موقت و مکمل برای جعبه ابزار سیاست گذار برای نیل به هدف گذاری تورم است و در صورت عدم استفاده صحیح از ابزارهای اصلی، سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک ها اثر چندانی ندارد و از آن مهم تر دچار ناسازگاری زمانی می شود و در عمل قابلیت اجرا هم نخواهد داشت. در نهایت تنها راه کاهش پایدار تورم، اصلاح نظام بانکی و اصلاح کسری بودجه سیستماتیک دولت و روش تامین مالی آن است.

منبع: ایرنا
انتشار: 24 آذر 1399 بروزرسانی: 24 آذر 1399 گردآورنده: estekhdamjadid.ir شناسه مطلب: 1362

به "خبرنگاران ابزار کمکی کنترل تورم" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "خبرنگاران ابزار کمکی کنترل تورم"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید