پرفروش بودن اخبار بد در جامعه و تاثیر آن بر روح و روان افراد

به گزارش مجله استخدام جدید، خبرنگاران/چهارمحال و بختیاری یک روانشناس خانواده با اشاره به پیامدهای قرار دریافت انسان در برابر حجم بالای اخبار ناگوار در جامعه، گفت: بر اساس این نظریه سوگیری منفی ذهن انسان عموما تمایل بیشتری به بررسی و توجه به امور منفی دارد و به همین دلیل متاسفانه امروزه باور غلطی دربین برخی شکل گرفته است که اخبار بد فروش بالاتری دارد.

پرفروش بودن اخبار بد در جامعه و تاثیر آن بر روح و روان افراد

مژده ارشادی در گفت وگو با خبرنگاران در مورد تاثیرات اخبار ناگوار مانند قتل، خشونت خانگی و ... بر روان افراد در جامعه، اظهار کرد: امروزه باتوجه به این که به عصر ارتباطات قرار داریم، سبک زندگی افراد جامعه حتی با دو دهه گذشته تفاوت های بسکمک پیدا کرده که یکی از ویژگی های شاخص انسان در این عصر نیاز به ایجاد تعامل است، این نیاز تنها میان انسان با انسان نیست، بلکه این تعامل در قالب ارتباط بین انسان با جمع و گروهی دیگر از اشخاص در هر مکان و هر زمان تعریف می شود، این ارتباط به وسیله ابزارهایی صورت می گیرد که امروزه این ابزارها در زندگی ما نقش بسیار مهمی را ایفا می کنند.

این روانشناس خانواده اضافه کرد: یکی از تاثیرات مهم این تعامل با جهان پیرامون این است که انسان ها نسبت به گذشته دسترسی وسیع تری به اخبار، اطلاعات و محتواهای گوناگون دارند، در عصر حاضر شاهد غلبه جهانی مجازی بر واقعیت هستیم و این یعنی بر اساس تصمیم گیری چند فضای سیستمی و رسانه ای ممکن است واقعیات در جامعه حذف شده و اتفاقات رخ نداده در فضای مجازی جایگزین واقعیت ها شوند.

وی ادامه داد: در جهان امروز سهولت دسترسی به امکانات و رفاه جوامع نیز نسبت به نسل های گذشته پیشرفت چشمگیری داشته است اما این رفاه به معنی وجود آرامش بیشتر در جامعه کنونی نیست، یکی از نتیجه های وجود رفاه در جامعه کم شدن تحمل افراد در برابر اتفاقات ناگوار و اخبار بد است.

ارشادی با بیان اینکه دسترسی به اخبار و اطلاعات یکی از نیازهای ذاتی وجود هر انسان به شمار می رود، مطرح نمود: مولفه روانشناختی قدرت برای هر شخصی از اهمیت بالایی برخوردار است و کسب خبر و آگاهی میزان قدرت، نفوذ و اثربخشی شخص را بالا می برد.

این دکتری روانشناسی و مدرس دانشگاه شهرکرد با اشاره به اینکه طبق آمار ارائه شده امروزه بیش از 65 درصد از جمعیت بزرگسال کشور از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند، گفت: این یعنی حدود چهار تا پنج میلیارد از جمعیت کره زمین به طور مستقیم از شبکه های اجتماعی استفاده می کنند و این یکی دیگر از عوامل رشد فزآینده اخبار است.

ارشادی اضافه کرد: در علم روانشناسی نظریه ای به نام سوگیری منفی وجود دارد که بر اساس این نظریه عموما فرد تمایل بیشتری به بررسی و توجه به امور منفی دارد، دلیل این سوگیری منفی وجود ابهام و نوعی پیچیدگی این امور و متفاوت بودن آن ها با سایر امور یکنواخت پیرامون است و به همین دلیل متاسفانه امروزه باور غلطی دربین بعضی شکل گرفته است که اخبار بد فروش بالاتری دارد.

مدرس دانشگاه شهرکرد یادآور شد: طبق تحقیقات سازمان ملل متحد امروز اخبار بد نسبت به دهه قبل چهار برابر شده است، این موضوع هم به دلیل فراوانی بروز اتفاقات ناگوار و همچنین به دلیل گسترش فضاهای ارتباطی است.

وی شرح داد: با اشاره به پیامدهای قرار دریافت انسان در برابر حجم بالای اخبار ناگوار در جامعه، گفت: زمانی که فشارهای ذهنی، روانی و فرسودگی جسمی حاصل از اخبار ناگوار به بالاترین میزان خود در جامعه برسد، انسان توان مقاومت در برابر این تنش ها را نخواهد داشت و بیماری افسردگی به صورت یک اپیدمی در جامعه شیوع پیدا خواهد کرد و حتی امکان دارد بقای انسان به خطر بیوفتد.

ارشادی گفت: شوک های ناشی از اخبار ناگوار حاصل بسیار زیان آور و زننده است، نشاط اجتماعی و آرامش جامعه را از بین می برد، تفکر انسان را سلب و فرد را متشنج و مضطرب می کند همچنین در زندگی اجتماعی و روابط خانوادگی افراد به شدت تاثیرگذار است.

این روانشناس خانواده با اشاره به بررسی دانشمندان حوزه علوم رفتاری و روان شناختی، اضافه کرد: یکی از پیامدهای وجود حجم وسیعی از اخبار ناگوار در فضاهای گوناگون ایجاد شرایط ترومای نیابتی یا ترومای ثانویه است، وقتی فرد مقابل یک حادثه آسیب زننده شدید قرار بگیرد به این آسیب شدید تروما گفته می شود، بنابراین زمانی که انسان به این تروما دچار بشود دارای الگوهای رفتاری خاصی خواهد بود و مسخ شخصیت می شود، این فرد واقعیت ها را انکار می کند، واکنش های طبیعی نسبت به اتفاقات ندارد و دچار اختلال اضطراب یا استرس پس از ضربه می شود.

وی با اشاره به اخبار متعدد از جمله قتل و به خصوص قتل های خانوادگی، ادامه داد: قرار دریافت مداوم در معرض این حوادث انسانی باعث ایجاد ترس، عدم امنیت و بی اعتمادی حتی به اعضای خانواده در فرد می شود، بنابراین باعث بروز اختلالات اضطرابی و خلقی، افسردگی به خصوص در بچه ها و نوجوانان خواهد شد.

ارشادی مطرح نمود: نباید بحث عملیات روانی را از موضوع روانشناسی جدا کرد، بسکمک از تشکل های جاسوسی با اهداف جنگ های نرم و سایبری با شایعه پراکنی سعی در ملتهب کردن جامعه هدف دارند، زیرا در جامعه ای که سرشار از اضطراب, عدم ثبات و تفکر است امکان رسیدن به اهداف در آن بالاتر خواهد بود.

وی با اشاره به این که خانواده باعث سلامت و بقای یک جامعه است، اضافه کرد: متاسفانه بسکمک از سیاست های خارجی و گاهی داخلی در ایجاد ناامنی و بی ثباتی روانی و برهم زدن پایه های کانون خانواده موثر هستند، در بحث عملیات روانی که در سیاست های بین دولت ها وجود دارد خانواده پایگاه بسیار مهمی برای بمباران کردن یک جامعه است و متاسفانه می توان به وضوح ملتهب شدن فضای خانواده در اجتماع امروز را مشاهده کرد که این زنگ خطر جدی برای مسئولان است.

عضو انجمن خانواده درمانی ایران، گفت: دلیل این که در دستورات دینی تاکید می شود، اگر گناهی توسط شخصی صورت گرفت خود شخص و اطرافیان فرد، گناه اجرا شده را بپوشانند و به زبان نیاورند به این علت است که گناه در بین آحاد جامعه ترویج پیدا نکند، البته به این معنی نیست که رسیدگی از سوی دستگاه های مسئول صورت نگیرد، بلکه منظور این است که بعضی مسائل نباید در فضاهای مختلف و عام منتشر شود.

وی اضافه کرد: در قرن امروز بیشتر به پتانسیل های ارتقای سلامت روان پرداخته می شود و تمرکز بر سلامت روان و روان شناسی مثبت است، هدف این است که پتانسیل های مثبت پیدا و تقویت شوند تا عوامل آسیب زننده کاهش پیدا کند.

ارشادی در ادامه گفت: یکی از راهکارهای موثر برای پیگیری نکردن اخبار ناگوار طرح یک سوال در ذهن انسان است، شنیدن مداوم اخبار بد از فضاهای مجازی و حقیقی باعث تضعیف جسمی و روانی، حال بد، خشم و اضطراب می شود بنابراین پیگیری این موارد چه نفعی برای ما دارد؟ چقدر به بقا و حفظ زندگی ما کمک می کند؟

عضو انجمن روانشناسی اجتماعی ایران یادآور شد: یکی از اقدامات پیشگیرانه مخاطب سنجی و دسته بندی اخبار است، یعنی در زمان پخش اخبار به سن افراد حاضر در جمع و مناسب نبودن این اخبار برای سنین پایین توجه کنیم، گاهی نیاز است برای بعضی اخبار پیگیری بیش از حد انجام نگیرد، همچنین پیگیری نکردن اخبار ناخوشایند در فضاهای اجتماعی و شرکت نکردن در بحث های پیرامون موضوع از دیگر راهکارهای پیشگیری از تاثیرات مخرب این گونه اخبار ناخوشایند است.

وی شرح داد: باید برای پذیرش صحت اخبار به دنبال منبع موثق باشیم، به همان میزان که اخبار بد را دنبال می کنیم به اخبار خوب نیز بها دهیم و به اندازه توان خود سعی کنیم فضای سازنده ایجاد کنیم یعنی اخبار خوب را برای دیگران نیز منتشر کنیم.

ارشادی توصیه کرد: مدیریت ذهن موضوع مهمی است که حتما باید مورد توجه قرار بگیرد، افراد می توانند از روش های آرام سازی ذهن استفاده کنند تا میزان تحمل خود را برای درگیر شدن با یک خبر تلخ بسنجند، همچنین می توان برای کاهش فشار روانی حاصل از شنیدن اخبار بد از اشخاص قابل اعتماد و یا گروه درمانی های موجود در شبکه های اجتماعی استفاده کرد، زمانی که با خبر بدی روبرو می شویم در مورد زوایای مختلف حادثه سوال و جواب نکنیم، درست و موثر از تلویزیون، اینترنت، روزنامه ها و سایت های خبری استفاده کنیم.

این مدرس دانشگاه با اشاره به اهمیت تحرک، خواب و محدود کردن مصرف کافئین، گفت: این عوامل در کاهش استرس و تغییر فضاها و ظرفیت های ذهنی موثر است همچنین افراد نباید با قطعیت به زندگی نگاه کنند و برای اینکه فضای مثبت خود را از دست ندهند به راحتی ترور شخصیت و امنیت نکنند.

وی اضافه کرد: زمانی که یک حادثه تلخ و دردناک رخ داده و بیش از حد مجاز بمبباران اطلاعاتی در مورد آن اتفاق در حال رخ دادن است، افراد واکنش های مختلفی از جمله پرسیدن سوال و جواب های متفاوت در مورد ابعاد حادثه، خشم مستقیم همراه با توهین و نفرین و قضاوت کردن دارند.

ارشادی ادامه داد: یکی از واکنش های افراد زمانی که حادثه تلخی، سهمگین و هولناکی رخ می دهد، این است که او سعی می کند واقعیت حادثه را تحریف کرده و با اضافه کردن چاشنی طنز، جک و تمسخر آن را تغییر دهد تا قبول حادثه را برای خود راحت کند.

وی در سرانجام گفت: به کار بردن طنز در حوادث تلخ در واقع نوعی مکانیزم دفاعی در برابر اخبار ناگوار است، برای اینکه انسان اتفاقی که رخ داده را فراموش کند از این مورد استفاده می کند، اما نکته ای که باید توجه کرد این است که این راهکار باعث فراموشی موضوع نمی شود تنها باعث می شود فرد به موضوع اصلی رجوع نکند و متاسفانه امروزه در بسکمک از اتفاقات مورد استفاده قرار می گیرد.

منبع: خبرگزاری ایسنا
انتشار: 5 تیر 1400 بروزرسانی: 5 تیر 1400 گردآورنده: estekhdamjadid.ir شناسه مطلب: 1716

به "پرفروش بودن اخبار بد در جامعه و تاثیر آن بر روح و روان افراد" امتیاز دهید

امتیاز دهید:

دیدگاه های مرتبط با "پرفروش بودن اخبار بد در جامعه و تاثیر آن بر روح و روان افراد"

* نظرتان را در مورد این مقاله با ما درمیان بگذارید